• ZAKŁAD POGRZEBOWY

  ATRIUM TYCHY

 • ul. Cmentarna 19,
  43-100 Tychy (Wartogłowiec)
 • (+48) 605 873 705
 • (+48) 32 328 48 49
 • www.atrium.tychy.pl

Pierwsze kroki, gdy odchodzi bliska osoba

W przypadku śmierci bliskiego w pierwszej kolejności należy wezwać lekarza, dzwoniąc pod numer 999 lub 112 (z telefonu komórkowego). Lekarz stwierdza zgon i wypisuje Kartę Zgonu, która jest podstawą do wystawienia Aktu Zgonu w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Stwierdzenie zgonu jest podstawą do przetransportowania zwłok zmarłego do kostnicy miejskiej lub do zakładu pogrzebowego. Zakład Pogrzebowy ATRIUM Tychy oferuje Państwu transport zwłok oraz przechowania ciała zmarłego w chłodni.

W przypadku zgonu, który nastąpił w szpitalu Kartę Zgonu otrzymujemy w szpitalu (nie musimy zawiadamiać lekarza pierwszego kontaktu). Zwłoki osoby, która zmarła w szpitalu, mogą być poddane sekcji, w szczególności, gdy zgon tej osoby nastąpi przed upływem 12 godzin od przyjęcia do szpitala.

O dokonaniu lub zaniechaniu sekcji zwłok decyduje dyrektor ds. lecznictwa. Sekcja zwłok wykonywana jest zawsze w następujących przypadkach:

 1. określonych w Kodeksie postępowania karnego;
 2. gdy przyczyny zgonu nie można ustalić w sposób jednoznaczny;
 3. określonych w przepisach o chorobach zakaźnych i zakażeniach.

 

W przypadku zgonu, który nastąpił w wyniku wypadku, samobójstwa lub gdy podejrzewane jest morderstwo Pogotowie zawiadamia Policję, ta zaś zawiadamia Prokuraturę na terenie, której wystąpił zgon. Zmarły trafia do Zakładu Medycyny Sądowej na sekcję zwłok, aby ustalić przyczynę zgonu. Podczas sekcji musimy udać się do Prokuratury, która była obecna na miejscu zgonu, po zezwolenie na wydanie zmarłego po przeprowadzonej sekcji zwłok (bez tego dokumentu Zakład Medycyny Sądowej nie wyda nikomu zmarłego). W tym przypadku Kartę Zgonu dostaniemy w Zakładzie Medycyny Sądowej.