Ekshumacja zwłok

Ekshumacja zwłok

Zgodnie z przepisami ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz aktów wykonawczych, okres, w którym dopuszczalne jest przeprowadzenie ekshumacji rozpoczyna się z dniem 16 października, a kończy w dniu 15 kwietnia.

Aby przeprowadzić ekshumację, w pierwszej kolejności, należy uzyskać zgodę Stacji Sanitarno Epidemiologicznej. Sanepid wydaje zgodę na przeprowadzenie ekshumacji w formie decyzji administracyjnej. Uprawnionym do złożenia wniosku o wydanie zgody na przeprowadzenie ekshumacji jest wyłącznie najbliższa rodzina, stąd obowiązek ten ciąży każdorazowo na najbliższych osoby zmarłej i nie może go wykonać zarządca cmentarza czy firma pogrzebowa.

Należy pamiętać, że właściwość miejscowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej określona jest miejscem położenia cmentarza, na którym ekshumacja ma zostać przeprowadzona. Stąd, w przypadku, gdy przeprowadzenie ekshumacji ma nastąpić poza Tychami, należy udać się do Sanepidu, którego właściwość miejscowa ustalona jest według powyższych zasad.

Po przeprowadzeniu ekshumacji, szczątki mogą zostać pochowane w tradycyjny sposób w trumnie, jak również mogą zostać poddane kremacji.

Zlecenia przeprowadzenia ekshumacji przyjmujemy przez cały rok z zastrzeżeniem, że realizacja usługi może się odbyć jedynie w terminach ustawowo określonych.
Ekshumację można przeprowadzić niezależnie od terminu pochowania zmarłego. Złożenia poekshumacyjnego w innym, istniejącym, grobie można dokonać po upływie 20 lat od ostatniego w nim pochówku. Zastrzeżenie nie dotyczy przypadku, kiedy złożenie poekshumacyjne następuje do nowo utworzonego grobu, do wolnego miejsca w grobowcu rodzinnym, jak również w przypadku, gdy po przeprowadzeniu ekshumacji, szczątki poddane są kremacji.

Z tego powodu każde zapytanie od Państwa traktujemy indywidualnie, prosimy o podanie niezbędnych do wyceny danych, a następnie przedstawimy ofertę, która najlepiej odpowiada Państwa potrzebom.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani naszą ofertą lub macie pytania związane ze świadczonymi przez nas usługami, prosimy o kontakt pod wskazane numery telefonów lub zapraszamy osobiście.

Nasi pracownicy służą Państwu swoim doświadczeniem i pomocą.