Pogrzeby tradycyjne

Pogrzeby tradycyjne

Tradycja polska jest głęboko związana z religią katolicką. Pogrzeb tradycyjny zakorzeniony jest w polskich obyczajach, od wieków istniał cały zespół obrzędów, towarzyszących chowaniu ciała zmarłego. W wierze chrześcijańskiej pogrzeb zaliczany jest do tzw. sakramentaliów.

Ostatnia posługa oddana zmarłemu jest traktowana jako moralny i religijny obowiązek, jest tzw. uczynkiem miłosierdzia co do ciała. W poprzednich wiekach za pogrzeb odpowiedzialna była rodzina, która zajmowała się wszystkim, co wiązało się z osobą zmarłą. Obecnie rolę tę przejęli profesjonaliści — Zakłady Pogrzebowe, które odciążają pogrążonych w smutku bliskich od zajmowania się w czasie żałoby koniecznymi sprawami formalnymi i praktycznymi.

Najczęściej pogrzeb tradycyjny odbywa się z udziałem księdza. Uroczystość rozpoczyna się od pożegnania zmarłego w prywatnej kaplicy, następnie zmarły zostaje przewieziony w trumnie do kościoła lub kaplicy cmentarnej, gdzie odprawia się mszę świętą. Po eucharystii kondukt żałobny zmierza na cmentarz, gdzie bliscy ostatni raz żegnają osobę bliską, po czym trumna jest z godnością umieszczana w grobie.

Czasami pogrzeb wiąże się jedynie z ceremonią na cmentarzu. Żałobnicy zbierają się wcześniej w umówionym miejscu, np. przed kaplicą cmentarną i odprowadzają zmarłego na miejsce pochówku. Zamiast całej mszy odmawia się wtedy krótkie modlitwy pod przewodnictwem księdza, można wtedy również wygłosić mowę pogrzebową.

Zakład Pogrzebowy Atrium oferuje kompleksowe usługi pogrzebowe wszystkich wyznań religijnych (świecko-wyznaniowe). Organizujemy zarówno pogrzeby tradycyjne jak i urnowe.